Messen info

Om Våbenhistorisk Selskab

Våbenhistorisk Selskab blev stiftet i 1932 og er Europas største og mest ansete forening for samlere og våbenhistorisk interesserede.

Selskabet er initiativtager til et samarbejde mellem våbenhistoriske selskaber i Norden og deltager i øvrigt aktivt i det europæiske historiske samarbejde. Våbenhistorie er en del af den almindelige kulturhistorie, og dette er siden år 1934 markeret ved udgivelse af Våbenhistoriske Årbøger, hvor internationalt kendte forfattere bidrager med deres ekspertise.

 

VHT 51 07
Årbog 2018 Det aktuelle nummer
af tidsskriftet.
Udkommer
sidste søndag i
november måned.

 

Gennem medlemsbladet Våbenhistorisk Tidsskrift, mødeaktiviteter, rejser, udflugter, udstillinger, messer og arbejde i grupperne fordelt over hele landet, udbredes viden om våbnenes kulturhistoriske betydning.

Formidlingssalg og byttearrangementer giver medlemmerne mulighed for at etablere eller udvide deres samlerområde. Våbenhistorisk Selskab arrangerer: Medlemsmøder, Foredrag, Studiekredse, Byttemøder,  Formidlingssalg, Udstillinger, Messer, Museumsbesøg og weekendturer.

Våbenhistorisk Selskab er en landsdækkende sammenslutning af personer med teknisk og historisk interesse for at studere, samle og bevare civile og militære våben, uniformer og militaria med vægt på de historiske forhold hertil.

Selskabets formål er at udbrede kendskabet til de forannævnte områder og gennem oplysende virksomhed at medvirke til at placere emnerne i historiske og kulturelle sammenhæng samt arbejde for bedst mulige vilkår for medlemmerne i forhold til lovgivningen og offentlige myndigheder.

Ledelse Selskabets øverste myndighed er et Præsidium under ledelse af en Præsident. Selskabet har desuden også en række lokalgrupper, der gennem året afholder medlemsmøder, hvor forskellige interesser bliver dyrket gennem foredrag, fremvisning af våben og andre genstande med relation til Selskabet.