Mindeord

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik

11. juni 1934 – 13. februar 2018

Det er med sorg, at Vaabenhistorisk Selskab har modtaget budskabet om, at vor tidligere protektor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er afgået ved døden tirsdag den 13. februar 2018 kl. 23:18.

Hans Kongelige Højhed Prinsen var Selskabets protektor fra 1976 til 2007.

Vaabenhistorisk Selskab vil med taknemmelighed mindes Hans Kongelige Højheds indsats som Selskabets altid hjælpende protektor. Prinsen stillede altid op ved Selskabets store arrangementer. Således ved Selskabets 50 års jubilæum på Frederiksberg Slot i 1982, og ved Selskabets store Jubilæum i 2007 på Koldinghus, hvor han overdrog sit protektorat for Selskabet til sin søn Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Som medlem af Vaabenhistorisk Selskab gjorde han Selskabet den ære og glæde ved i 2009 sammen med Hendes Majestæt Dronningen at besøge Selskabets udstilling på Nyborg Slot om Slaget ved Nyborg i 1659.

Hans Kongelige Højhed prins Henrik var et meget opmærksomt menneske, der takkede for Aarbøgerne og tillagde dem en store betydning for Selskabets omdømme.

Selskabet vil med taknemlighed mindes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Æret været hans minde.

På Præsidiets vegne

Kay Søren Nielsen

Præsident

 

 
 

Om Våbenhistorisk Selskab

Fra stiftelsen til i dag er medlemstallet vokset fra 30 til omkring 1500 medlemmer i ind- og udland. Våbenhistorisk Selskab blev stiftet i 1932 og er Europas største og mest ansete forening for samlere og våbenhistorisk interesserede.

Selskabet er initiativtager til et samarbejde mellem våbenhistoriske selskaber i Norden og deltager i øvrigt aktivt i det europæiske historiske samarbejde.

Våbenhistorie er en del af den almindelige kulturhistorie, og dette er siden år 1934 markeret ved udgivelse af Våbenhistoriske Årbøger, hvor internationalt kendte forfattere bidrager med deres ekspertise.

 

 

Årbog 2017

 

Det aktuelle nummer af
tidsskriftet

Udkommer mellem 20. og 30.
   november måned.

 

Gennem medlemsbladet Våbenhistorisk Tidsskrift, mødeaktiviteter, rejser, udflugter, udstillinger, messer og arbejde i grupperne fordelt over hele landet, udbredes viden om våbnenes kulturhistoriske betydning.

Formidlingssalg og byttearrangementer giver medlemmerne mulighed for at etablere eller udvide deres samlerområde.

Våbenhistorisk Selskab arrangerer:

Medlemsmøder, Foredrag, Studiekredse, Byttemøder,  Formidlingssalg, Udstillinger, Messer, Museumsbesøg og weekendturer. Våbenhistorisk Selskab er en landsdækkende sammenslutning af personer med teknisk og historisk interesse for at studere, samle og bevare civile og militære våben, uniformer og militaria med vægt på de historiske forhold hertil.

Selskabets formål er at udbrede kendskabet til de forannævnte områder og gennem oplysende virksomhed at medvirke til at placere emnerne i historiske og kulturelle sammenhæng samt arbejde for bedst mulige vilkår for medlemmerne i forhold til lovgivningen og offentlige myndigheder.

Ledelse

Selskabets øverste myndighed er et Præsidium under ledelse af en Præsident.

Selskabet har desuden også en række lokalgrupper, der gennem året afholder medlemsmøder, hvor forskellige interesser bliver dyrket gennem foredrag, fremvisning af våben og andre genstande med relation til Selskabet.

Selskabets protektor

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.