Emner til medlemmernes formidlingssalg

Spændende tilbud til medlemmerne.

Rundvisning på Kastellet

september
Lørdag
12
Rundvisningen i Kastellet lørdag den 12. september 2015 kl. 11.00 til 13.00, vil give deltagerne historien om Kastellet gennem 350 år. Vi skal høre historien om fæstningen i krig og fred, og besøge de mange spændende steder, som kun kan opleves...
11:00
VHS

Sidste udkald!

Forsvarsmuseet i Akershus Fæstning, Oslo

september
Mandag
21
OBS!! Ændret tilmeldingsfrist: Der er stadig få ledige pladser, så tilmeldingsfristen er ændret til den 1. september. Kære medlemmer i Vaabenhistorisk Selskab. Efter flere forespørgsler arrangerer Selskabet en dejlig sejltur til vort broderland...
14:30
VHS

Om Vaabenhistorisk Selskab

Fra stiftelsen til i dag er medlemstallet vokset fra 30 til omkring 1500 medlemmer i ind- og udland. Vaabenhistorisk Selskab blev stiftet i 1932 og er Europas største og mest ansete forening for samlere og våbenhistorisk interesserede.

Selskabet er initiativtager til et samarbejde mellem våbenhistoriske selskaber i Norden og deltager i øvrigt aktivt i det europæiske historiske samarbejde.

                                        

Våbenhistorie er en del af den almindelige kulturhistorie, og dette er siden år 1934 markeret ved udgivelse af Våbenhistoriske Årbøger, hvor internationalt kendte forfattere bidrager med deres ekspertise.

Gennem medlemsbladet Våbenhistorisk Tidsskrift, mødeaktiviteter, rejser, udflugter, udstillinger og arbejde i lokalgrupper fordelt over hele landet, udbredes viden om våbnenes kulturhistoriske betydning.

Formidlingssalg og byttearrangementer giver medlemmerne mulighed for at etablere eller udvide deres samlerområde.

Vaabenhistorisk Selskab arrangerer:

Medlemsmøder, Foredrag, Studiekredse, Byttemøder,  Formidlingssalg, Udstillinger, Museumsbesøg og weekendturer


 

Vaabenhistorisk Selskab er en landsdækkende sammenslutning af personer med teknisk og historisk interesse for at studere, samle og bevare civile og militære våben, uniformer og militaria med vægt på de historiske forhold hertil. Selskabets formål er at udbrede kendskabet til de forannævnte områder og gennem oplysende virksomhed at medvirke til at placere emnerne i historiske og kulturelle sammenhæng samt arbejde for bedst mulige vilkår for medlemmerne i forhold til lovgivningen og offentlige myndigheder.

Ledelse

Selskabets øverste myndighed er et Præsidium under ledelse af en Præsident.

Selskabet har desuden også en række lokalgrupper, der gennem året afholder medlemsmøder, hvor forskellige interesser bliver dyrket gennem foredrag, fremvisning af våben og andre genstande med relation til Selskabet.

Selskabets protektor

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.