Danske afdelingsstempler

Denne database, med danske afdelingsstempler, bygger på 30 års indsamling og forskning udført af Henry Chr. Christensen, selskabets medlem gennem mange år.

Databasen startede oprindeligt på en lokal PC, men i 2007 blev databasen overført til Internettet som et samarbejde mellem Henry Chr. Christensen, Vaabenhistorisk Selskab, Statens Forsvarshistoriske Museum og Arma-Dania.

Det er Henry Chr. Christensen som ejer rettigheder til databasen, og leder projektet. Han har givet Statens Forsvarshistoriske Museum og Våbenhistorisk Selskab tilladelse til, at bruge databasen på deres hjemmesider.

Databasen har ligget på Arma-Dania's hjemmeside til og med 2020. Nu er den flyttet til Vaabenhistorisk Selskab's hjemmeside. Stempler, spørgsmål og kommentarer skal fremover indsendes direkte til Henry Chr Christensen.

Kontakt Henry Chr Christensen via denne Kontaktformular.

Du skal være opmærksom på, at alle data i databasen tilhøre Henry Chr Christensen. Billeder tilhøre enten Henry Chr Christensen, Fotografen eller andre og bruges med tilladelse. Indholdet i databasen må altså kun bruges til personligt brug. Læs mere om disse forhold i vores Vilkår for anvendelse af hjemmesiden.

jc120 3

Vejledning

Databasens opbygning

Stempler

På første side af databasen, den side der åbner når man klikker på menupunktet "Afdelingsstempler", har vi søgefelterne og de 20 seneste stempler der er blevet oprettet eller rettet.

Søgefelterne

Der er i alt 7 søgerfelter og et opslagsfelt.

Felterne "Betydning", "Stempel på", "Model år" og "Sort 1: indeholder" er frisøgningsfelter. Skriver man f.eks. "hs" i et frisøgningsfelt så søges der overalt i feltet og den finder alle records, hvor der indgår "hs" i feltet uanset om "hs" står i starten eller i slutningen eller hvilket som helst andet sted i feltet.

Feltet "ID" er et eksakt søgefelt, her skal man skrive præcist, hvad man søger efter, det er nok et felt med begrænset anvendelse, men man kan bruge det til genfinde et stempel man har fundet, hvis man husker at notere sig ID nummeret. Felterne "Afd. stempel" og "Sortering 1" er felter, hvor der søges fra starten af feltet så her er det vigtig, at man ved hvad er man søger efter.

Søge tips:

Det er lidt problematisk at søge i feltet ”Afd. stempel”, fordi teksten er forsøgt at ligne selve stemplet mest muligt – altså med punktum, kolon og afstand mellem bogstaver og tal, og der er faktisk stor forskel mellem de enkelte stempler, også indenfor samme enhed (regiment, eskadron, kompagni…). Nogle bruger mange og andre bruger få tegn.

Det er derfor, at feltet ”Sortering 1” i sin tid blev lagt ind i systemet. Her er ingen af de ovennævnte tegn taget med. F.eks. vil stemplet 20B.1C.5 hedde: ”20b1c005” i ”Sortering 1”, og hvis f.eks. stemplet er ”5B.3C.28.”, så vil det i ”Sortering 1” hedde ”05b3c028” – altså efter devisen XXbXcXXX.

Der gælder noget lignende for andre stempeltyper – for at gøre det muligt at få enheder med f.eks. eskadronbetegnelse med A, B, C… med i samme søgning, som dem der er betegnet med f.eks. 1E, 2E, 3E…, så er de i ”Sort-1” omskrevet til 1E, 2E, 3E… - hvis du vil finde stemplet ”2DR.A.33”, så skriver du ”02dr1e033”. Tilsvarende for kompagnibetegnelser.

”Sort 1” er lavet sådan, at den kigger på det omskrevne stempel fra start – d. v. s. at skriver man f.eks. kun ”20b1c” altså udelader løbenummeret, så får man alle de stempler fra 20. Bataillon 1. Kompagni, som ligger i databasen – det er en stor fordel i mange situationer, at man både kan lede bredt og smalt.

Der er to "Sort 1" felter. Det ene "Sort 1: starter med" søger fra starten af feltet, f.eks. skriver man "20" i søgefeltet, får man alle de records der starter med 20. Feltet "Sort 1: indeholder" søger på hele feltet, f. eks. skriver man "20" i søgefeltet, får man alle de records der indeholder søgestrengen "20".

Behersker man søgning i feltet "Sort 1" er feltet "Afd. stempler" ikke så nødvendigt, men det er alligevel medtaget da der er brugere der foretrækker dette felt.

I opslagsfeltet "Kategori" kan man vælge mellem tre kategorier "Blankvåben", "Diverse" og "Skydevåben". Det kan være en fordel, at lade en kategori indgå i sin søgning, for at begrænse antallet af hints. 

Man kan søge i alle felter, i en og samme søgning, eller blot i et par af felterne. F.eks.: Skriv " eksercerskolen" i feltet "Betydning", "pistol" i feltet "Stempel på" og "1849" i feltet "Model år" og klik på knappen "Søg".

Når man skal leve en ny søgning, kan man blot rettet i de allerede indtastede værdier eller også kan man klikke på knappen "Reset" for at nulstille alle søgefelter.

Det var søgefelterne. Ser vi på overskrifterne i den røde linje lige under søgefelterne så er der medtaget 5 felter på søgesiden. "ID" som er et unikt nummer i databasen og har ikke noget med stemplet at gøre det bruges kun til at sikre at der ikke bliver oprettet to record der er ens. Det næste stempel i databasen får samme nummer som det foregående +1.

Felterne "Afd. stempel", "Betydning" og "Stempel på" taler nærmest for sig selv. Kig på indholdet i felterne for at se, hvilke oplysninger der er at finde. Det sidste felt indeholder et billede. Klik på billedet for at få det vist i en større version.

p2

I bunder af siden kan man bladre mellem siderne. Vi kan se at der er 1583 sider af hver 20 records hvilket giver 31.649 records eller unikke stempler lige nu, men der kommer hurtigt flere til. I feltet, hvor der står 20 kan man vælge at få vist ca. 500 eller 1000 recorde på en gang.

Som du kan se i billedet herover så er selve stempelbetegnelsen vist med rød tekst, dette er et link. Klikker du på dette link kommer du over på en ny side der viser dig alle felter for dette unikke stempel.

 p4

På denne side kan der være et ekstra billede i forhold til forsiden. Klik på billederne for at få dem vist i større størrelse. De fleste felter er de samme som på forsiden, men nederst ser du to datofelter. Den øverste dato er den dag dette stempel blev oprettet. Den nederste dato viser hvornår dette stempel sidst er blevet rettet. Er datoerne ens betyder det at stemplet ikke har været rettet siden det blev oprettet i databasen.

Når du skal tilbage til søgesiden så skal du klikke på knappen "Tilbage" nederst på denne side. Brug ikke returpilen i din browser.

 

Hvad er dette?

I Kastellet i København er gjort et arkæologisk fund, som arkæologerne spørger, om et eller flere af vores medlemmer eller gæster på hjemmesiden kan hjælpe med en identifikation af.

Mærket består af en forside (med krone og to ovaler), en aksel og en bagplade med dorn. Den lille dorn har nok fastholdt mærket i noget stof eller læder. Hver af ternene er 1 cm. Så mærket er altså ca. 1,5 cm i diameter, når det er lukket sammen ved det lille hængsel.

Klik på billederne for større størrelse. 

fig 1

fig 2

Nogen, der kan kaste lys over dette? 

Send gerne dit bud her via denne formular

VHS formidlingssalg

VHS formidlingssalg er en intern auktion, kun for medlemmer af selskabet.
Herunder vise link til de planlagte formidlingssalg. Er der ingen link er der ikke nogle planlagte salg for tiden, men hold øje, der kommer snart et.
Klik på et link herunder og se billeder, og de nærmere betingelser for salget.