Danske afdelingsstempler - detaljeside, enkelt record

© Henry Chr Christensen.

ID:
9579
Kategori:
Blankvåben
Stempel:
1 A.B. 1.
Sortering 1:
01ab0001
Stempel på:
Sidevåben for Fodfolk M1854 (Gravkors) (overstreget), endvidere stemplet 11.LIB.4C.23 (overstreget) og KAR.9
Periode:
1867-1920
Betydning:
1. Artilleri Bataillon nr. 1
Model år:
1854
Type:
Kommentar:
Ind-dato:
14. November 2008
Rettet dato:
14. November 2008