Danske afdelingsstempler - detaljeside, enkelt record

© Henry Chr Christensen.

ID:
9583
Kategori:
Blankvåben
Stempel:
1 AB. 18
Sortering 1:
01ab0018
Stempel på:
Sidevåben for Fodfolk M1854 (Gravkors) (overstreget), endvidere stemplet 4.LIB.3C.119 (overstreget) og KAR.28
Periode:
1867-1920
Betydning:
1. Artilleri Bataillon nr. 18
Model år:
1854
Type:
Kommentar:
Ind-dato:
14. November 2008
Rettet dato:
14. November 2008