Danske afdelingsstempler - søgeside

© Henry Chr Christensen.

ID:
Betydning:
Stempel på:
Stempel:
Sort 1: starter med
Sort 1: indeholder
Kategori:
Model år:
 ID  Stempel  Betydning  Stempel på Foto
Klik på link i Stempel-kolonnen Klik på billede
33115 3: B: No.6 3. Bataillon nr. 6 eller 3. Batteri nr. 6 Fængkrudthorn for Artilleriet
33116 256 Karabin nr. 256 Marinekarabin M1867 på nummerskruen, Remington, Randtænding, Kjøbenhavns Tøjhuus 1882, serienummer …
33111 HG 1862 N88 Hestgarden nr. 88 Felttegn for Pallask M1831 endvidere mærket 1862 (antagelsesåret).
33112 .L:G:E:=88. Livgardeeskadronen nr. 88 Kyrasserpallask M1831
33113 HG 1862 N53 Hestgarden nr. 53 Felttegn for Pallask M1831. 1862 er antagelsesåret.
33114 HG 1860 No.54 Hestgarden nr. 54 Handske for Livgarden til Hest, 1860 er antagelsesåret.
33110 9 R. 2396 9. Regiment nr. 2396 Knivbajonet M1889 med trægreb. Endvidere mærket med serienummer 36177 og kronet 91. Fremstiller ubekendt.
33108 KAS.297 Københavns Amts Skyttekorps nr. 297 Knivbajonet M1889 med trægreb, endvidere mærket med serienummer 63911, kronet 08 og K. Klingen mærket …
33109 Rplt. S 5491 Rigspolitiet nr. 5491 M1940 9mm Husqvarna pistol (Svensk), serienummer 67654.
31694 10R 934 10. Regiment nr. 934 Knivbajonet M1889, endvidere stemplet 21B.413 (overstreget) og mærket kronet 90. Serienummer 29265 (overstreget). …
33107 2 Karabin nr. 2 Prøvekarabin o.1848
32096 2AB. 1667 2. Artilleri Bataillon nr. 1667 Sabelbajonet M1867, Remington, med udvendig fjeder. Serienummer 46818.Klingen mærket Gebr. Weyersberg, …
33102 4B. 674. 4. Bataillon nr. 674 Knivbajonet M1889 med lædergreb, endvidere mærket med krone. Serienummer 97039. Klingen mærket Alex …
33103 13B 576 13. Bataillon nr. 576 Skede til Knivbajonet M1889 på dupskoen.
33104 47B 780 47. Bataillon nr. 780 Knivbajonet M1889 med lædergreb, endvidere stemplet 23B 151(overstreget). Mærket med serienummer 12003 …
33105 23B 151 23. Bataillon nr. 151 Knivbajonet M1889 med lædergreb (overstreget), endvidere stemplet 47B 780. Mærket med serienummer 12003 …
33106 KAR.1230 Kystartilleri Regimentet nr. 1230 Sabelbajonet M1867, Remington, med udvendig fjeder. Serienummer 50258. Klingen er mærket Gebr. Weyersberg, …
32329 6.L.I.B.4C.39 6. Linie Infanteri Bataillon 4. Kompagni nr. 39 Tapriffel M1848 på piben, endvidere stemplet 6IB.4C.39 på messingskilt på kolberyggen. Serienummer …
32407 6IB.4C.39. 6. Infanteri Bataillon 4. Kompagni nr. 39 Tapriffel M1848 på messingskilt på kolberyggen. Endvidere stemplet 6.L.I.B.4C.39 på piben. Serienummer …
33098 2.D.R.1E.36 2. Dragonregiment 1. Eskadron nr. 36 Sabel for let kavaleri M1839, endvidere stemplet B.4.DE.113. Klingen mærket Frederiksværk og 1841.

Side 9 ud af 1622 Resultater 161 - 180 ud af 32435