Ordinær VHS generalforsamling 2021

Kalender
VHS
Dato
26.06.2021 10:00
Beliggenhed
Kastellet i København [Parolesalen i Generalstok]

Beskrivelse

Fuldmagt til generalforsamlingen

Hvis du ikke selv kan deltage i generalforsamlingen, kan du indsende en fuldmagt.

Download denne fuldmagt

Print og send den til medlemsservice som skal modtage den senest 3 dage før generalforsamlingen. Alternativt kan du printe, udfylde med underskrift og skanne den ind igen og maile den til medlemsservice.

 

Dagsorden som anført i ”Vedtægter for Vabenhistorisk Selskab § 6, stk. 1”:

A. Valg af dirigent

B. Aflæggelse og godkendelseaf beretning

C. Fremlæggelse og godkendelseaf det reviderede regnskab

D. Indkomne forslag

Ny §3 stk. 2. Der er reduceret kontingent forungdomsmedlemmer (15 til 20 år).
Ny § 4. stk.1. Selskabet ledes af et Præsidium, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Præsidiet består af en Præsident og 8 medlemmer, heraf mindst 3 øst for Storebælt og 3 vest for Storebælt.
Ny § 7. Digital generalforsamling. Præsidiet kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamlingi kke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndigheds påbud.
Stk. 3. Præsidiet fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale general forsamling efter stk. 1. Det anvendte system skal være indrettet, så det kan fastslås, hvem der deltager i generalforsamlingen, sikre medlemmernes ret til at ytre sig og afgive stemme, herunder sikre mulighed for hemmelig afstemning.
Stk. 4. Præsidiet skal gøre VHS medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Præsidiet skal oplyse VHS medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingens gennemførelse.

E. Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr

Præsidiet foreslår, at det nedsatte kontingent for ungdomsmedlemmer sættes til 100 kr. Iøvrigt uændret kontingent.

F. Valg af Præsident

Præsidenten Ole Skøtt er villig til genvalg.

G. Valg af præsidiemedlemmer

På valg er:Jørgen Walseth, Finn Andersen og ClausSkaarenborg, alle tre er villige til genvalg.
Morten Brinkmann genopstiller ikke. Carsten Petersen stiller op til den ledige plads.

H. Valg af revisor

På valg er: Christian Sauer og Sven ErikWillendrup, som er villige til genvalg.

I. Eventuelt

Specifikke spørgsmål til regnskabet bedes forud for generalforsamlingen rettet til kassereren. Besvarelse vil ske på generalforsamlingen. NB! Gæster kan ikke medtages til generalforsamlingen.

Præsidiet.