Kontakt medlemsservice ang. adresseændring.

Hvis du flytter og dermed får ny adresse så skal du meddelele adresseændring til medlemsservice ved at udfylde nedenstående formular.

Selv om du ved flytning ikke skifter telefonnummer og email adresse så vil vi alligevel bede dig om at indtaste begge dele for kontrollens skyld, så vi er sikre på at vi har de rigtige oplysninger.

 

Skriver du en email adresse så sender vi en kvittering retur så du kan se, hvad du har skrevet og hvilken dato.

 

Telefonnummeret skal helst være et mobilnummer, men hvis du ikke har det, så blot det nummer du har.

 

Hvis du skifter email adresse så husk at rette den i din profil på hjemmesiden eller vil du ikke længere modtage tidsskriftet elektronisk.