Samlermesse Søndag den 8. november 2020

i Rødovrehallen

Vaabenhistorisk Selskab afholder antik våben- og samlermesse i Rødovrehallen søndag den 8. november 2020 fra kl. 10.00 til 16.00.

Der kan allerede nu bestilles borde, som måler 180 x 80 cm. Pris for eet bord kr. 600,-. Efterfølgende borde kr. 500,-. Stadelejet dækker 2 udstillere for de første 2 borde og herefter én hjælper pr. efterfølgende bord.

Området bag udstillerbordene er som udgangspunkt publikumsfrit område.

Alle udstillere skal ved tilmelding opgive navn, adresse, telefonnummer, e-mail og CVR for selvstændige. Hjælpere skal oplyse navn, e-mail og telefonnummer.

Husk, at alle stadeleje skal skilte med navn og adresse. Handlende må ikke foretage opkøb og videresalg eller sælge genstande, der er opkøbt andet sted, end det forretningssted bevillingen er knyttet til. Handlende skal medbringe kopi af bevillingen samt den af politiet autoriserede købs- og salgsbog.

Private kan sælge momsfrit på messen ved privatsalg under kr. 50.000,- årligt – eller over dette beløb ved ophør af samling – totalt bortsalg eller salg af dødsbo.

Private sælgere skal medbringe relevante tilladelser til de våben og effekter, de sælger. Tilladelserne skal på forespørgsel fremvises til messeledelsen. Manglende tilladelser til fremviste våben kan medføre, at stadet må lukkes.

Det er et vilkår for deltagelse i messen, at sælger ved hver handel direkte sikrer sig, at køber har den nødvendige tilladelse til at foretage et våbenkøb. Udenlandske købere skal kunne fremvise gyldig dansk våbentilladelse – alternativt gyldig eksporttilladelse. Overholdes disse vilkår ikke, vil stadet straks blive lukket.

På messen kan sælges blankvåben, forladeskydevåben, skydevåben fra før 1890 samt de fra loven undtagne skydevåben med modelår efter 1890 – eksempelvis dansk gevær m/1889 og karabiner af samme model. På messen må der ikke forefindes skydevåben på enkelttilladelser, ulovlige ammunitionsdele samt deaktiverede skydevåben

Våben og andre effekter, som er omfattet af forbud i våbenloven, eksempelvis knojern, butterfly knive m.m. må ikke medtages på messen.

Såfremt der måtte opstå tvivl om, hvorvidt et våben/genstand må sælges på messen afgøres dette endeligt og alene af messeledelsen.

LÆS vedhæftet dokument fra Politiet om forhold på messen i forbindelse med effekter der udbydes til salg.

Alle henstillinger fra messeledelsen forudsættes umiddelbart efterkommet.

Udstillere vil få adgang til hallen fra lørdag kl. 17.00. Der vil være vagt i hallen natten til søndag – udstillerne skal selv forsikre deres udstillings-/salgsgenstande m.m.

Søndag kl. 06:30 vil der være adgang til hallen for udstillere/hjælpere. Personer der ikke har adgangstegn vil blive bortvist. Man kan ikke købe sig til separat adgang til hallen inden søndag kl. 10.00. Nedtagning af stadet må tidligst begynde søndag kl. 15.30.

Politiet vil blive inviteret til at deltage i messen med stand ved udgangen – med et ønske om at være behjælpelige for deltagere såvel som publikum i spørgsmål om våbenloven.

I forbindelse med din bestilling modtager du en kvitteringsmail for modtagelsen af din tilmelding. Bestillingen er først endelig, når Messeledelsen har behandlet og godkendt din tilmelding. Du vil efterfølgende modtage en mail fra Messeledelsen med nærmere oplysninger.

Mad og drikkevarer kan købes i hallens cafeteria/Cafe. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes.

Selskabet forbeholder sig ret til at afvise uønskede udstillere / hjælpere.

Eventuel telefonisk kontakt, hverdage mellem klokken 19-20, på 56 66 24 81 eller send en mail til messeledelsen via nedenstående kontaktformular:

Velkommen på messen til en hyggelig dag.

På Selskabets vegne,

Messeledelsen

 

Her kan du læse Politiets kravspecifikation og lovgrundlag for messen.

Læs den grundigt igennem. Når du tilmelder dig som udstiller, erklære du dig automatisk indforstået med dokumentets indhold.

 

Har du spørgsmål til messeledelsen? Så send en mail via denne kontaktformular

Ønsker du at tilmelde dig til VHS Samlermessen? Så kan du tilmelde dig via denne tilmeldningsformular.