Vaabenhistorisk årbog

Vaabenhistorisk Selskab udgiver hvert år Vaabenhistorisk årbog.

Udgivelsen kan være i samarbejde med f.eks. Statens Forsvarshistoriske Museum.

Vaabenhistorisk Årbog udkom første gang i 1934 og er med få undtagelser udkommet hvert år siden.

Vaabenhistorisk Årbog er ofte på ca. 300 sider og kan indeholde flere større artikler eller en enkelt artikel om et emne. I nogle tilfælde har emnet været så stort at det har fyldt to hele årbøger. Årbogen er en del af medlemsskabet og sendes til medlemmerne.