Vaabenhistorisk årbog

Vaabenhistorisk Selskab udgiver hvert år Vaabenhistorisk årbog.

VHA 2020

Udgivelsen kan være i samarbejde med f.eks. Statens Forsvarshistoriske Museum.

Årbogen udkom første gang i 1934 og er med få undtagelser udkommet hvert år siden. Den er ofte på ca. 300 sider og kan indeholde flere større artikler eller en enkelt artikel om et emne. I nogle tilfælde har emnet været så stort, at det har fyldt to hele årbøger. Årbogen er en del af medlemsskabet og sendes til medlemmerne.

VHA 2015
VHA 2016
VHA 2017
VHA 2018