Kontakt

Der er nedenstående muligheder for at kontakte  Vaabenhistorisk Selskab. 

Generelle spørgsmål til selskabet og dets virke, som f. eks. medlemsmøder, udstillinger, formidlingssalg og medlemsservice rettes til Selskabet via denne kontaktformular:

Kontakt Selskabet 

Spørgsmål om f. eks. økonomi, medlemsskab af Selskabet og adresseændringer rettes til Selskabet via denne kontaktformular:

Kontakt regnskabsføreren

Spørgsmål til hjemmesidens tekster og brug af billeder skal rettes til førstnævnte kontaktmulighed. Spørgsmål eller bemærkninger af teknisk karakter rettes til webmasteren via denne kontaktformular:

Kontakt webmaster

Hvis dit tidsskrift udebliver eller der er andre problemer med det kan du hjælpe forretningsføreren ved at udfylde nedenstående formular som du får adgang til ved at klikke på dette link:

Problemer med tidsskriftet